Quang cảnh phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Trình Quốc hội phương án bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026

Tại phiên họp thứ 53, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội phương án bố trí 19 đại biểu hoạt động chuyên trách (tăng một đại biểu) nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021-2026.