Đại diện lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 bên.

Từng bước chấm dứt nạn tảo hôn trong thanh niên dân tộc thiểu số

Chiều 10/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, đề ra nhiều nội dung phát triển thanh thiếu nhi gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.