Central Retail Việt Nam quảng bá các mô hình kinh tế tuần hoàn

Central Retail Việt Nam quảng bá các mô hình kinh tế tuần hoàn

Ngày 28/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị khởi động xây dựng kế hoạch quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn với sự tham gia của đại diện các quốc gia, đối tác phát triển, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ (NGO), các trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia đầu ngành về kinh tế tuần hoàn.