Tổng hợp diễn biến thiên tai, mưa bão ngày 14-10-2020

Thứ Năm, 15-10-2020, 11:41