Hàng nghìn người dân Phú Yên phải di dời khẩn cấp

Thứ Tư, 01-12-2021, 09:28