Long An có tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 cao hơn bình quân cả nước

NDO - Ngày 1/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Long An khóa XI tổ chức Hội nghị lần 10 để đánh giá quá trình thực hiện 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023 .
0:00 / 0:00
0:00
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An đã đoàn kết, thống nhất, nêu cao ý chí tự lực, tự cường thực hiện 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 đạt 8,46%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả nước là 8%; Hoàn thành quy hoạch chung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.070 tỷ đồng, đạt 121,4% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để tạo đà, tạo lực cho những năm tiếp theo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Theo đó, hội nghị lần 10 thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2023 đạt từ 8-8,5%, xác định 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện 3 chương trình đột phá, 3 công trình trọng điểm. Chủ động triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để tranh thủ đón nhận cơ hội xây dựng và phát triển nhanh và bền vững. Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, gắn với nâng cao hiệu quả, khả năng cạnh tranh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đúng thực chất để có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm và 3 công trình trọng điểm.

Thứ hai, đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, ưu tiên phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng để bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa trên lĩnh vực văn hóa-xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, nông nghiệp. Triển khai có hiệu quả việc xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh, chuyển đổi số và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Thứ ba, tăng cường công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, khu vực biên giới. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng nhập lậu pháo nổ qua tuyến biên giới và sử dụng pháo không đúng theo quy định của người dân trong dịp Tết sắp tới.

Thứ tư, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Kết luận số 21-KL/TW, gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, vận dụng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An trong giai đoạn hiện nay”.