Lời cảm ơn của Báo Nhân Dân

NDO -

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và nhiều địa phương; các cộng tác viên và bạn đọc của Báo Nhân Dân đã gửi điện, thư và đến Trụ sở Báo Nhân Dân tại Hà Nội và các Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ; Văn phòng Thường trú Báo Nhân Dân tại các địa phương trong nước và nước ngoài để chúc mừng, biểu dương, cổ vũ, động viên những người làm Báo Nhân Dân với tình cảm thân thiết; đồng thời có những chỉ đạo, đóng góp với Báo nhiều ý kiến chân thành, quý báu.

Lời cảm ơn của Báo Nhân Dân

Ban Biên tập, Đảng ủy, Liên Chi hội Nhà báo và tập thể những người làm báo Nhân Dân trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân đã dành cho báo Đảng sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc.

Tập thể những người làm báo Nhân Dân nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và của Báo Nhân Dân, không ngừng đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Đảng và Nhà nước; xây dựng Báo Nhân Dân ngày càng xứng đáng là ngọn cờ chính trị tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí, mãi là địa chỉ tin cậy của nhân dân, của bạn đọc. 

Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam