Lịch thi vào lớp 10 công lập của Hà Nội

NDO -

Hôm nay, gần 107.000 thí sinh sẽ tới các điểm thi để làm thủ tục tham dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 của Hà Nội. 

Thí sinh nghe phổ biến Quy chế tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN
Thí sinh nghe phổ biến Quy chế tại Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập năm 2021. Ảnh: THUỶ NGUYÊN

Lịch Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 TP Hà Nội:

Lịch thi vào lớp 10 của Hà Nội -1

Lịch thi lớp 10 hệ song bằng tú tài (A- Level) năm học 2022-2023 vào 2 trường THPT công lập:

Lịch thi vào lớp 10 của Hà Nội -0