Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ngày 30-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) biên soạn và xuất bản Lịch sử Chính phủ Việt Nam (1945-2015), trong đó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo.