Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 15 đến 19/8

NDO - Danh sách 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 15 đến 19/8.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 5/9, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 27/9, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 14/9, CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 31/8, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 16/9, CTCP Cấp thoát nước Bình Định (UPCoM: BDW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 15/9, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 6/9, Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* Ngày 21/9, CTCP Phụ tùng Máy số 1 (UPCoM: FT1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

* CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

* Ngày 19/9, CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNX: PMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

* Ngày 5/9, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.095 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

* CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/8.

* CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/8.

* Ngày 30/8, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/8.

* Ngày 30/8, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/8.

* CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* Ngày 12/9, CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (HNX: NAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* Ngày 23/8, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* Ngày 26/8, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* Ngày 31/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (UPCoM: HD6) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

* Ngày 8/9, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.