Lấy ý kiến về quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản phim nhà nước

NDO - Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan này đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bộ phim Nhà nước đầu tư gặt hái được nhiều thành công. (Ảnh trong phim)
"Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", bộ phim Nhà nước đầu tư gặt hái được nhiều thành công. (Ảnh trong phim)

Theo đó, Dự thảo Thông tư gồm 3 chương, 11 điều quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối tượng áp dụng Thông tư là tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: Chủ đầu tư dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Cơ quan, đơn vị quản lý dự án sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Thành viên Hội đồng thẩm định kịch bản phim sử dụng ngân sách nhà nước; Cơ sở điện ảnh có kịch bản đề nghị thẩm định để sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước; Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước do Chủ đầu tư quyết định thành lập. Chủ đầu tư có quyền miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng.

Hội đồng thẩm định kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, gồm: Hội đồng thẩm định kịch bản phim truyện; Hội đồng thẩm định kịch bản phim tài liệu, khoa học; Hội đồng thẩm định kịch bản phim hoạt hình; Hội đồng thẩm định kịch bản phim kết hợp các loại hình. Hội đồng có ít nhất là 5 thành viên (số lẻ), gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên.

Thành viên Hội đồng chấm điểm theo thang điểm 10, bội số là 0,5. Thang điểm được tính từ cao xuống thấp.

a- Xuất sắc: Chấm các điểm 9,0 đến 10 đối với kịch bản có nội dung tư tưởng sâu sắc, giá trị nhân văn cao, khái quát được những vấn đề lớn của đời sống xã hội, có phát hiện độc đáo về cuộc sống và con người; không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh; Kịch bản thể hiện được ngôn ngữ điện ảnh, trình độ chuyên môn cao, đặc sắc, sáng tạo;

b- Tốt: Chấm các điểm 7,5 đến 8,5 đối với kịch bản có nội dung tư tưởng tốt, có tính nhân văn và giá trị xã hội; không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh; Kịch bản thể hiện được ngôn ngữ điện ảnh, trình độ chuyên môn khá, tạo được sức hấp dẫn;

c- Khá: Chấm các điểm 6,0 đến 7,0 đối với kịch bản có nội dung tư tưởng tốt, có ý nghĩa xã hội nhất định; không vi phạm quy định tại Điều 9 của Luật Điện ảnh; Kịch bản được viết với nghiệp vụ chuyên môn còn hạn chế nhưng có thể khắc phục và nâng cao chất lượng;

d- Kém: Chấm các điểm từ 5,5 trở xuống đối với kịch bản có nội dung, hình thức thể hiện kém.

Điểm số của thành viên Hội đồng chấm cho kịch bản là cơ sở để tính điểm trung bình cộng của kịch bản.

Điểm trung bình cộng của kịch bản là cơ sở để cơ quan quản lý dự án tham mưu cho chủ đầu tư tuyển chọn kịch bản sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước.

Thời gian lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân cho Dự thảo từ ngày 17/8 đến 17/10.