Lào tập trung giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn 4,6%trong năm 2023

NDO - Trong năm 2023, Chính phủ Lào sẽ tập trung giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn khoảng 4,6% và xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng lực lượng lao động.
0:00 / 0:00
0:00
Trường Cao đẳng kỹ thuật nghề hữu nghị Vientiane-Hà Nội, một trong những cơ sở đào tạo nghề tại thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Hải Tiến.
Trường Cao đẳng kỹ thuật nghề hữu nghị Vientiane-Hà Nội, một trong những cơ sở đào tạo nghề tại thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: Hải Tiến.

Ông Padomphone Sonthani, Thứ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cho biết: Năm 2023, Bộ có kế hoạch tập trung đào tạo phát triển tay nghề cho khoảng 3.000 người, gồm những người không có việc làm và những người muốn chuyển đổi nghề nghiệp... Trong đó, khoảng 2.000 người sẽ được đào tạo tại các viện, trung tâm phát triển tay nghề lao động, 1.000 người sẽ được đào tạo hoạt động theo các ngành nghề.

Bên cạnh đó, Bộ cũng khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động phát triển kỹ năng lao động theo các ngành nghề cho 5.000 người.Bộ cũng sẽ thực hiện sát hạch tay nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia ở 32 lĩnh vực nghề nghiệp và khuyến khích các đơn vị lao động tổ chức sát hạch theo các lĩnh vực nghề nghiệp.

Bộ cũng sẽ xây dựng chương trình phát triển kỹ năng tay nghề lao động cho 3 lĩnh vực nghề nghiệp, cải tiến các chương trình khóa học hiện có cho 4 lĩnh vực nghề nghiệp và phát triển tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia cho 2 lĩnh vực nghề nghiệp.

Để tập trung giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống còn khoảng 4,6%, Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào sẽ chỉ đạo xúc tiến giới thiệu việc làm trên thị trường lao động trong và ngoài nước cho 78.200 người; hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động để làm nguồn thông tin phục vụ lĩnh vực lao động, phát triển kỹ năng lao động và giải quyết việc làm; hoàn thiện và mở rộng mới mạng lưới dịch vụ việc làm tại 4 huyện và hoàn thành đăng ký lao động tại các đơn vị sử dụng lao động ở 14 tỉnh.

Trước đó, Chính phủ Lào đã xây dựng Kế hoạch phát triển lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2021-2025, chiến lược đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, trong đó xác định hai kế hoạch trọng tâm, 35 dự án, chiến lược quốc gia để xúc tiến việc làm tại khu vực nông thôn. Đồng thời, Chính phủ Lào cũng xây dựng Nghị định về việc phân bổ lao động Lào đi lao động ở nước ngoài; Nghị định về thông tin thị trường lao động với mục tiêu giảm tình trạng thất nghiệp, hỗ trợ người lao động Lào dễ dàng tiếp cận thị trường lao động trong và ngoài nước nhằm phát triển kinh tế-xã hội.