Lào đẩy mạnh công tác rà phá bom, mìn

NDO -

NDĐT - Trong hàng chục năm qua, Lào đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm rà phá bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh, giải phóng hàng trăm nghìn héc-ta đất phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế, xã hội đất nước.

Mỗi năm tại Lào vẫn còn nhiều nạn nhân do bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh.
Mỗi năm tại Lào vẫn còn nhiều nạn nhân do bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh.

Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Khampheng Saysompheng trong một phát biểu mới đây cho biết, trong hơn 20 năm qua, Lào đã thực hiện các dự án rà phá bom, mìn cấp quốc gia, giải phóng được diện tích 375km2, thu dọn và phá hủy hơn 1,6 triệu quả bom, mìn và vật liệu nổ còn sót lại từ thời chiến tranh.

Các hoạt động rà phá bom, mìn còn đi đôi với các các hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức cho người dân để nâng cao nhận thức về mối nguy hiểm của bom, mìn và vật liệu nổ sót lại trong chiến tranh.

Hàng năm, Ủy ban quản lý quốc gia Lào về giải quyết vấn đề bom, mìn chưa nổ là đơn vị thực hiện các dự án rà phá bom, mìn, đặc biệt là các dự án có sự hợp tác và giúp đỡ của các nước và tổ chức quốc tế nhằm giúp Lào giải quyết rà phá các khu vực còn sót bom, mìn chưa nổ để phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ đời sống người dân, đặc biệt là tại các tỉnh nghèo.

Theo thống kê, năm 2018, tại Lào có 24 người chết hoặc bị thương vì bom, mìn còn sót lại trong chiến tranh, thấp hơn rất nhiều so với con số hơn 300 trường hợp của năm 2008.

Hiện Lào còn hơn 80 triệu quả bom, mìn chưa được rà phá trải dài trên nhiều tỉnh gây khó khăn cho phát triển kinh tế, xã hội.

Mỹ và Nga là hai nước gần đây đã giúp Lào thực hiện các dự án lớn rà phá bom, mìn.