Lạng Sơn: Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân

NDO - Chiều 29/3, Tỉnh ủy Lạng Sơn, tổ chức giao ban quý I/2023 về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với người đứng đầu cấp ủy.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị giao ban.
Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn chủ trì hội nghị giao ban.

Trong quý I/2023, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, số lượt công dân đến các cơ quan hành chính khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh giảm hơn 30% so cùng kỳ. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, nhất là ở cấp tỉnh, cấp huyện; thủ trưởng một số ngành cấp tỉnh đã có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với việc thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo quy định số 11-QĐi/TW.

Tuy nhiên, ở một số địa bàn, cơ quan có vụ việc chưa quyết liệt trong việc giải quyết để các nội dung kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền, thời hạn giải quyết còn kéo dài, làm cho công dân bức xúc phát sinh khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tạo cớ cho đối tượng cố tình khiếu nại kéo dài, có vụ việc cơ quan tham mưu chưa thực hiện chặt chẽ các quy định trong quá trình giải quyết, điều chỉnh, thu hồi văn bản, quyết định liên quan cũng làm phát sinh đơn thư kéo dài...

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cho biết: Trong thời gian tới, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; chính quyền các cấp, thủ trưởng cơ quan hành chính thực hiện đúng quy định Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Các cơ quan chức năng xem xét, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng việc khiếu kiện, lợi dụng quyền tự do dân chủ có hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động trong việc tiếp dân thường xuyên, tiếp thu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những khó khăn, bức xúc, những phản ánh, góp ý của dân để cùng tháo gỡ, không để các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá.

Làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, phát huy xử lý ngay các vấn đề bức xúc nảy sinh, có phương án, phù hợp, giải quyết tại cơ sở; thực hiện tốt các nội dung quy chế dân chủ tại cơ sở, các nội dung công khai xin ý kiến nhân dân, cộng đồng dân cư khi thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư... bảo đảm chặt chẽ, minh bạch, phát huy dân chủ theo đúng quy định...