Lạng Sơn khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số

NDO -

Ngày 8/3, Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và cửa khẩu phụ Tân Thanh (huyện Văn Lãng).

Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực hiện khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Tổ công tác liên ngành của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra thực hiện khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Sau một thời gian chuẩn bị và thực hiện thí điểm, từ ngày 21/2 đến nay, 100% doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, đại lý hải quan thực hiện khai báo thông tin trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh.

Kết quả, đến nay, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, đại lý hải quan đã khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số với số lượng gần 7.000 phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và hơn 1.300 phương tiện xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu phụ Tân Thanh.

Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, nên trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc phát sinh như: một số doanh nghiệp chưa sử dụng thành thạo, còn nhập sai tên miền, khai báo thông tin chưa đầy đủ; camera chưa nhận diện được biển số xe Trung Quốc; việc tích hợp các dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị liên quan trên nền tảng còn hạn chế; một số chức năng của các đơn vị liên quan trong quy trình làm thủ tục chưa được tích hợp; khó khăn trong thu thuế, phí…

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, lực lượng liên quan trong việc triển khai nền tảng cửa khẩu số. Việc triển khai phải đạt được các mục tiêu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của tỉnh; công khai, minh bạch; không làm phát sinh chi phí, thủ tục hành chính; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

Để thực hiện tốt những mục tiêu đó và khắc phục triệt để những vướng mắc trong thời gian sớm nhất, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về nền tảng cửa khẩu số đến người dân, doanh nghiệp; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để khắc phục; trước mắt, cần khắc phục ngay những vướng mắc về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công tác triển khai nền tảng cửa khẩu số.

Các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện phần mềm, tích hợp các thông tin chuyên ngành vào nền tảng cửa khẩu số nhưng phải bảo đảm phân cấp, phân quyền hợp lý, bảo mật thông tin; phối hợp chặt chẽ hơn nữa để xử lý nhanh chóng, kịp thời, triệt để các vướng mắc, sự cố phát sinh.