Lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo khoa học quốc gia, Triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hình ảnh buổi họp báo.
Hình ảnh buổi họp báo.

Các đồng chí: Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân chủ trì họp báo.

Thông tin về công tác tổ chức hội thảo, Ban tổ chức nêu rõ, đây là hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007-11/4/2022). Hội thảo góp phần tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về chủ trương, đường lối của Ðảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên, kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân; bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Mục đích, ý nghĩa của hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc hai đảng ủy khối. Hơn 80 chuyên đề, tham luận được gửi tới Ban tổ chức, tập trung phân tích, tổng kết thực tiễn, làm rõ những vấn đề lý luận và bổ sung, phát triển tư tưởng, lý luận về xây dựng Đảng; trao đổi những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị giải pháp góp phần lan tỏa giá trị tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Về Triển lãm ảnh và sách, Ban tổ chức cho biết sẽ giới thiệu những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản; giới thiệu ảnh tuyên truyền những thành tựu, kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên do các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành. Triển lãm góp phần làm rõ hơn nội dung Hội thảo “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban tổ chức đề nghị, các cơ quan chủ trì phối hợp điều hành công tác tổ chức, chuẩn bị tốt các điều kiện và phục vụ hội thảo; xây dựng, biên tập, xuất bản sách sau hội thảo. Các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo, lan tỏa giá trị trường tồn qua tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền những cách làm sáng tạo, tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới.