Lần đầu tiên thông qua 1 luật sửa nhiều luật

NDO -

Với 436/466 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã lần đầu tiên thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật trong phiên họp trực tuyến tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất chiều 11/1.

Lần đầu tiên Quốc hội thông qua “1 luật sửa nhiều luật”. (Ảnh: LINH KHOA)
Lần đầu tiên Quốc hội thông qua “1 luật sửa nhiều luật”. (Ảnh: LINH KHOA)

Luật mới được thông qua gồm 11 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự với nhiều nội dung quan trọng.

Trước đó, trong các ngày 6 và 10/1, Quốc hội đã thảo luận tại tổ và tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Luật. Cơ bản các ý kiến đại biểu Quốc hội đồng thuận với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật như đề xuất của Chính phủ.

Do đây là dự án luật sử dụng kỹ thuật lập pháp “1 luật sửa nhiều luật”, được xem xét, thông qua theo quy trình rút gọn, vì vậy, các đại biểu cũng đề nghị chỉ xem xét, thông qua những nội dung thật sự cấp bách, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn đã được làm rõ và có sự thống nhất cao. Nội dung sửa đổi cần cụ thể để có thể thực thi ngay, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, tránh chồng chéo giữa các luật.

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công theo hướng tăng cường phân cấp đối với các dự án sử dụng nguồn vốn này sẽ làm giảm thủ tục hành chính, góp phần khắc phục tình trạng giải ngân chậm trong thời gian qua và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA.

Bên cạnh đó, dựa trên yêu cầu thực tiễn cấp bách cần sớm bổ sung ngành, nghề “kinh doanh dịch vụ, sản phẩm an ninh mạng” vào Luật Đầu tư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung ngành, nghề nêu trên vào Phụ lục IV Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, bảo đảm đồng bộ với hiệu lực thi hành của Luật.

Lần đầu tiên thông qua 1 luật sửa nhiều luật -0
Kết quả biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật. (Ảnh: LINH KHOA) 

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực, dự thảo Luật đã bổ sung nội dung “trên cơ sở bảo đảm quốc phòng, an ninh” để bảo đảm đối với các trường hợp lưới điện truyền tải có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, an toàn hệ thống điện quốc gia thì Nhà nước cần đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành.

Luật Điện lực hiện hành đã có các quy định về việc độc quyền kiểm soát của Nhà nước đối với hoạt động truyền tải điện thông qua các hoạt động điều độ, điều tiết hoạt động điện lực. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết trong thực tế để vừa thu hút các thành phần kinh tế ngoài nhà nước, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hệ thống điện, nhất là vấn đề quản lý, vận hành lưới điện truyền tải.  

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp liên quan đối tượng xác định là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh là vấn đề quan trọng, cần có quy định hết sức chặt chẽ, tránh dàn trải về đối tượng được hưởng ưu đãi đặc thù dành cho doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở quy định của Luật, đề nghị Chính phủ quy định rõ điều kiện xác định doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; thực hiện nghiêm trách nhiệm chỉ đạo các bộ, ngành định kỳ rà soát và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm chặt chẽ, không để lợi dụng các quy định này, đồng thời, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch, lành mạnh cho tất cả các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế thực hiện hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, để góp phần bảo vệ môi trường và đón đầu xu thế chung của ngành công nghiệp ô-tô, khi ngành ô-tô điện chạy pin của Việt Nam và các quốc gia ASEAN có xuất phát điểm gần như tương tự nhau, việc triển khai chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư sớm hơn các nước trong khu vực sẽ tạo cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam sản xuất xe ô-tô điện chạy pin sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Theo kết quả biểu quyết, có 436/466 đại biểu Quốc hội (chiếm 87,37% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành.

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2022.

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV