Làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh

Tuyến đường mang tên Bác qua 5 khóa Quốc hội chưa được thông tuyến, chưa rõ đến thời gian nào mới hoàn thành để thông tuyến từ Pác Bó đến đất mũi Cà Mau. Không để tuyến đường mang tên Bác kéo dài nhiều năm sang giai đoạn 2026-2030, đó là những băn khoăn kiến nghị của các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận chiều 6/6 tại hội trường Quốc hội về nội dung tổng kết đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Làm rõ nguyên nhân chậm hoàn thành dự án đường Hồ Chí Minh