Kỷ niệm 78 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

NDO -

NDĐT - Sáng 12-6 (tức 18-5 âm lịch), tại An Hòa tự (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Đại lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18-5 Kỷ Mão 1939 - 18-5 Đinh Dậu 2017).

Bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
Bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.

Đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Công an, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và lãnh đạo, nhân dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã đến dự.

Trong 78 năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Đại diện các tỉnh, thành phố và các Ban Trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy. Các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã phát huy tích cực đạo đức của tôn giáo, thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể phát động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phật tử nói riêng và nhân dân nói chung. Phật giáo Hòa Hảo ngày càng gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kỷ niệm 78 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ảnh 1

Đông đảo người dân dự lễ tại An Hòa tự.

Tại lễ kỷ niệm, Bà Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang khẳng định, trải qua 78 năm kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, với tôn chỉ, đường hướng hành đạo là “Học Phật, tu nhân,” “tại gia cư sĩ”, thực hiện tứ ân; Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy giá trị đạo đức cho tín đồ, góp phần nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc,” Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo, các Trị sự viên, chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã hăng hái thi đua yêu nước, lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, luôn lấy việc "Báo đáp Tứ ân làm căn bản tu hành", thực hiện tốt phương châm "Vì đạo pháp, vì dân tộc", xây dựng cuộc sống mới "Tốt đời đẹp đạo" ở từng khu dân cư và từng gia đình, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, như cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Đạo Phật giáo Hòa Hảo có 397 Ban Trị sự cơ sở ở 17 tỉnh, thành. Năm 2016, đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp hơn 363 tỷ đồng để góp phần xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương, giúp đỡ người nghèo...