Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Những mùa thu lịch sử. (Ảnh: Cục Nghệ thuật biểu diễn)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Những mùa thu lịch sử

Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Những mùa thu lịch sử”. Chương trình được phát sóng lúc 20 giờ 10 phút ngày 28/8, trên kênh VTV1. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. (Ảnh: TTXVN)

Báo chí Algeria nêu bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam với Cách mạng Tháng Tám

Nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh 2/9, các tờ báo và trang mạng uy tín tại Algeria như La Patrie News (Tin Tổ quốc) và Francophonie Actualités (Thời sự Pháp ngữ) đã đăng tải bài viết đánh giá cao đối với Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam.

Xe loa phát lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 tại Hà Nội. Ảnh tư liệu

Sức mạnh nhân dân là cội nguồn của thắng lợi

Thành quả của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ bản lĩnh trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo xử lý đúng đắn những vấn đề căn bản của cách mạng dân tộc, dân chủ ở Việt Nam, mở đường đi lên chủ nghĩa xã hội, để lại những bài học vô giá trong quá trình cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước.