Giờ học ứng dụng công nghệ tại Trường cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Nâng tầm kỹ năng lao động - chiến lược cần ưu tiên trong bối cảnh dịch Covid-19

Kỹ năng lao động đóng vai trò quan trọng, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ, số hóa, tự động hóa, toàn cầu hóa hiện nay... Nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4/10 năm nay, Thứ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng có một số chia sẻ về chủ đề này.

Học sinh trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội (Ảnh chụp trước ngày 27/4: hnivc).

Để kỹ năng lao động Việt Nam cất cánh

Nâng tầm kỹ năng giúp người lao động có kỹ năng làm việc, giảm số lượng lao động giản đơn trong nền kinh tế. Điều này giúp họ khẳng định giá trị bản thân, có quyền đòi hỏi việc trả lương tương xứng, được quốc tế công nhận và thuận lợi khi đi làm việc ở nước ngoài.