Kinh tế Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ

NDO -

Kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022 có những tín hiệu tích cực đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là các điểm sáng nổi bật đến từ tình hình đăng ký doanh nghiệp và du lịch.

Kinh tế Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ
Kinh tế Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ -0