Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Bộ Giao thông vận tải

NDO - Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã triển khai Quyết định số 539-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 về việc kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Nghị quyết) đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải.
0:00 / 0:00
0:00
Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Bộ Giao thông vận tải

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn.

Theo đề cương báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ kiểm tra kết quả thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó là các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức thực hiện việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; việc lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện tuyên truyền về Nghị quyết; công tác kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết như: ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa Nghị quyết; việc xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết vào đơn vị,...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Đây là hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên, hằng năm của Bộ Chính trị. Qua kiểm tra việc triển khai cụ thể hóa Nghị quyết tại các địa phương, đơn vị, sẽ chỉ ra được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế; đồng thời phát hiện được những nhân tố, kinh nghiệm, cách làm hay.

Nghị quyết Trung ương khóa XIII của Đảng đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn đối với đất nước. Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương chọn Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải là 1 trong các đơn vị được kiểm tra lần này. Nghị quyết Trung ương XIII đã định hướng rõ, thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó phát triển hạ tầng giao thông có vai trò hết sức quan trọng. Do đó, đoàn kiểm tra yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải cần phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra để xây dựng báo cáo bám sát các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết.

“Công tác kiểm tra sẽ được triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng, quy chế làm việc của đoàn. Trọng tâm báo cáo cần nêu rõ kết quả đã thực hiện được, một số nội dung chưa thực hiện được, những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất để việc triển khai thực hiện Nghị quyết được hiệu quả. Nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải rất quan trọng và nặng nề, chắc chắn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống của ngành, cùng quyết tâm cao, triển khai thực hiện quyết liệt, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt kết quả cao”, đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ tin tưởng.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể nêu rõ, đợt kiểm tra này là cơ hội để Bộ Giao thông vận tải báo cáo Bộ Chính trị những kết quả, thành tích mà ngành đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. “Đây cũng là đợt sinh hoạt quan trọng của Bộ, vì thế chúng tôi sẽ triển khai nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra, xác minh thực tế tại các cơ sở, hoàn thành xây dựng báo cáo đúng kế hoạch trước ngày 15/8”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cam kết.