Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Kiểm toán Nhà nước

NDO -

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW, ngày 23/3/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 13/6, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm Trưởng đoàn, công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực đối với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước.

 Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đại tướng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng liên quan là thành viên của Đoàn.

Về phía Kiểm toán Nhà nước có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo các Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác giám định, định giá.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao trách nhiệm của Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, cũng như các cơ quan, đơn vị. Đồng chí đề nghị Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch; chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ; cử đại diện lãnh đạo tham gia các buổi làm việc của Đoàn trong quá trình làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị được kiểm tra. Việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ban Chỉ đạo.

Đối với Đoàn Kiểm tra, đồng chí yêu cầu, tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra phải đánh giá đúng những kết quả đã làm được, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó kiến nghị Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các chủ trương, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ được giao.