Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển một hệ sinh thái toàn diện với tư duy mở về đổi mới sáng tạo

NDO - Hưởng ứng và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ phối hợp Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Góp ý định hướng và một số mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Hội thảo nhằm lấy thêm các ý kiến từ chuyên gia, tìm hiểu thực trạng và nhu cầu của các doanh nghiệp, các tài năng công nghệ muốn nghiên cứu, phát triển tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, mong muốn sẽ đưa ra được một số định hướng cho các hoạt động sắp tới về đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tính đến nay, Ban Quản lý đã thu hút được gần 100 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 94.760 tỷ đồng trên tổng diện tích khoảng 376ha. Trong đó có 86 dự án trong nước và 14 dự án đầu tư nước ngoài.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc đang chuyển mình để trở thành một Khu công nghệ cao thông minh, phát triển một hệ sinh thái toàn diện với tư duy mở về đổi mới sáng tạo. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng “Đề án phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo hướng phù hợp Chiến lược phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, hiện đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đã giúp hình thành hệ sinh thái ban đầu cho các lĩnh vực công nghệ, như: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và phần mềm, Công nghệ sinh học phục vụ y tế, Công nghệ cơ khí chính xác, Công nghệ tự động hóa... Nhiều trung tâm nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của các tập đoàn kinh tế lớn cũng như của các viện nghiên cứu, trường đại học đã đi vào hoạt động.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc phát triển một hệ sinh thái toàn diện với tư duy mở về đổi mới sáng tạo ảnh 1

Các đại biểu dự Hội thảo.

Khu công nghệ cao Hòa Lạc cũng được thiết kế để có hệ thống các đơn vị, tổ chức trung gian hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, kết nối giữa khu vực nghiên cứu với khu vực thương mại hóa, phổ biến, trình diễn, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, như: Trung tâm đào tạo và ươm tạo công nghệ cao, Trung tâm Dịch vụ và Đổi mới công nghệ, Viện nghiên cứu Hira. Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) đã chính thức được khởi công ngày 9/1/2021. Dự kiến khi hoàn thành sẽ thu hút các nguồn lực để tăng cường hơn nữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Khu công nghệ cao Hoà Lạc đang từng bước chuyển mình để đẩy mạnh tiềm lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy các sản phẩm công nghệ từ các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn được hình thành tại Khu, phát triển một hệ sinh thái toàn diện, với tuy duy cởi mở thu hút các tài năng công nghệ nghiên cứu, làm việc.

Trong các hoạt động này, vai trò của Đoàn thanh niên, đặc biệt là Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tập hợp các trí thức trẻ ở trong và ngoài nước để truyền cảm hứng, chia sẻ các nguồn lực và đồng hành cùng các nhà khoa học, doanh nghiệp trong nước thúc đẩy các giải pháp, sản phẩm công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề của xã hội.

Hội thảo nhằm kết nối các trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức trung gian với Ban Quản lý Khu, với khu đô thị đại học quốc gia Hà Nội để tìm hiểu thực trạng, nhu cầu cần hỗ trợ của các nhà khoa học, các doanh nghiệp công nghệ. Từ đó, đưa ra một số giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc.