Khởi động giai đoạn 2 Dự án Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN

NDO -

Hiện nay, có hơn 223 triệu thanh niên tuổi từ 15-35, sinh sống tại 10 quốc gia thành viên ASEAN. Số lượng, tỷ trọng dân số của thanh niên ASEAN chưa bao giờ lớn như lúc này. Song song đó, thanh niên ASEAN cũng phải đối mặt với nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ.

Đại diện Ban Thư ký ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN tham dự buổi lễ.
Đại diện Ban Thư ký ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN tham dự buổi lễ.

Ngày 30/8, Ban Thư ký ASEAN tổ chức Lễ ra mắt trực tuyến Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn 2, dưới sự điều hành của ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN và đồng chí Alunxay Sủn Nạ Lạt, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN.

Dự buổi lễ từ đầu cầu Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Với mục tiêu cung cấp thông tin về tình hình phát triển của cộng đồng thanh niên ASEAN và thiết lập cơ sở dữ liệu vững chắc nhằm hoạch định chính sách phát triển thanh niên, ASEAN đã xây dựng Dự án Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN trên 5 lĩnh vực: giáo dục; sức khỏe và phúc lợi; việc làm và cơ hội; sự tham gia của thanh niên; nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN.

Giai đoạn 1 của Dự án được Ban Thư ký ASEAN phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hoàn thành năm 2016 với 4 chỉ số đầu. Trong giai đoạn 2, Dự án tập trung vào chỉ số thứ 5: Nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN. Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Trong cả 2 giai đoạn, Ban Thư ký ASEAN đều thành lập Nhóm công tác, bao gồm đại diện đầu mối phụ trách thanh niên các nước (SOMY) với tư cách là nhóm cố vấn, cho ý kiến vào cách thức, nội dung triển khai Dự án và Nhóm dự án, bao gồm nhiều chuyên gia thực hiện trực tiếp và độc lập việc lấy thông tin khảo sát từ thanh niên các nước ASEAN.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định, những năm qua, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam luôn chú trọng công tác phát triển thanh niên; đã phối hợp đề xuất, xây dựng nhiều chính sách hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, khởi nghiệp, sức khỏe, giải trí, phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2020, Quốc hội Việt Nam ban hành Luật Thanh niên, quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên; chính sách của Nhà nước trong hỗ trợ, khuyến khích thanh niên phát triển toàn diện. Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tiếp tục ban hành Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, thể hiện sự quan tâm to lớn của Nhà nước, Chính phủ và toàn hệ thống chính trị đối với thanh niên Việt Nam.

"Tôi tin tưởng rằng, với chỉ số cuối cùng về nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN được ban hành tại giai đoạn 2 của Dự án, thanh niên ASEAN sẽ được tăng cường nâng cao hiểu biết về ASEAN; Chính phủ các nước ASEAN sẽ có thêm khuyến nghị trong việc xây dựng các chính sách giúp thanh niên và người dân ASEAN gần nhau hơn, cùng giải quyết những vấn đề chung, cấp bách của khu vực, và của thế giới", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN thời gian tới, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Ban Thư ký ASEAN tăng cường hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực cho các cơ quan phụ trách công tác thanh niên các nước ASEAN; đồng thời đề nghị các cơ quan phụ trách công tác thanh niên các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác thông qua 3 đề xuất.

Cụ thể, gồm: tăng cường nghiên cứu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong tham vấn, xây dựng, kiến nghị các chính sách, chương trình, chiến lược để tạo môi trường thuận lợi nhất cho thanh niên; tăng cường hợp tác thúc đẩy sự tiến bộ của các chỉ số phát triển thanh niên ASEAN; tăng cường hợp tác trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên và các tổ chức thanh niên ASEAN trong phòng, chống, thích ứng với đại dịch Covid-19.