Khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II

NDO - Sáng 29/11, tại khu vực vạch phân quản cầu Bắc Luân II, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) phối hợp tổ chức Lễ khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu cắt băng khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Các đại biểu cắt băng khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II nhằm cụ thể hóa nội dung trao đổi thống nhất giữa Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (Việt Nam) và Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về thời gian triển khai thực hiện thủ tục cho phép khách du lịch sử dụng hộ chiếu xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Việt Nam-Đông Hưng, Trung Quốc, khu vực cầu Bắc Luân II tại buổi hội đàm giữa 2 bên ngày 19/11/2023.

Việc công bố chính thức khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách, triển khai làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho khách du lịch, khách bằng hộ chiếu qua cặp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) tại khu vực cầu Bắc Luân II sẽ được thực hiện từ ngày 29/11/2023. Đây là sự kiện quan trọng, tạo môi trường thông thoáng khu vực xuất, nhập cảnh, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của 2 nước, 2 địa phương.

Khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II ảnh 1

Những đoàn khách đầu tiên của 2 nước đi du lịch Móng Cái và Đông Hưng qua cầu Bắc Luân II.

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị truyền thống giữa 2 địa phương Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc), là hoạt động thiết thực nhân dịp thành phố Móng Cái tổ chức Hội chợ Thương mại-Du lịch Quốc tế Việt-Trung lần thứ 15 năm 2023.

Tổng lượng người xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái năm 2023 đạt hơn 3,7 triệu lượt, trong đó nhập cảnh hơn 1,86 triệu lượt người, xuất cảnh hơn 1,87 triệu lượt người. Riêng lượng khách du lịch đến thành phố Móng Cái năm 2023 đạt hơn 2,4 triệu lượt khách.

Khởi động công năng xuất, nhập cảnh hành khách qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II ảnh 2

Khách du lịch 2 nước xuất cảnh qua cầu Bắc Luân II.