Khảo sát đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo đại học chính quy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

NDO - Ngày 7/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh, tổ chức Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 4 chương trình đào tạo trình độ đại học của các ngành: chủ nghĩa xã hội khoa học, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, kinh tế chính trị.
0:00 / 0:00
0:00
Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các đại biểu tại buổi lễ.
Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các đại biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh, cảm ơn lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tin tưởng, tiếp tục lựa chọn Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh, là đơn vị thực hiện đánh giá ngoài đối với 4 chương trình đào tạo của Học viện.

TS Trần Đình Quang cho biết, để có những đánh giá khách quan về hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Vinh đã mời các chuyên gia đánh giá ngoài là những nhà khoa học, nhà quản trị có uy tín trong nước để tham gia đoàn đánh giá ngoài 4 chương trình đào tạo của Học viện.

TS Trần Đình Quang tin tưởng, qua đợt khảo sát 4 chương trình đào tạo, đoàn đánh giá ngoài sẽ giúp cho Học viện Báo chí và Tuyên truyền có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng của Học viện nói chung và của các chương trình đào tạo được đánh giá nói riêng. Từ đó, Học viện có các giải pháp hữu hiệu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của mình.

Trong đợt khảo sát chính thức 4 chương trình đào tạo, đoàn chuyên gia sẽ tiếp tục tập trung nghiên cứu hồ sơ minh chứng thực có của nhà trường, phỏng vấn các bên liên quan trong và ngoài trường, khảo sát hệ thống cơ sở vật chất, vận hành thử một số trang thiết bị, quan sát các hoạt động chính khóa, ngoại khóa của nhà trường... để có căn cứ thực tế nhất cho những đánh giá chính xác, khách quan. Qua đó, đưa ra những khuyến nghị cho việc cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết, năm 2022, Học viện tròn 60 năm xây dựng và phát triển. Là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng-văn hóa, báo chí, biên tập viên xuất bản, cán bộ một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác.

Học viện đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tư tưởng-văn hóa, báo chí-truyền thông. Với nỗ lực phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và đào tạo hàng đầu về lý luận chính trị và báo chí, truyền thông đạt chuẩn quốc gia, một số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt hoạt động.

Quyết định thực hiện kiểm định các chương trình đào tạo là đúng đắn, với quyết tâm và nỗ lực cao của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của nhà trường. Đây là cơ hội để Học viện nhìn nhận, đánh giá các hoạt động quản trị nhà trường thông qua các chương trình đào tạo.

PGS, TS Nguyễn Thị Trường Giang bày tỏ tin tưởng, đoàn đánh giá ngoài với những chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Vinh sẽ có những đánh giá công tâm và chính xác về thực trạng hoạt động đào tạo của nhà trường, từ đó đưa ra những khuyến nghị để Học viện nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác quản trị nhà trường.

* Năm 2018, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 95/QĐ-KĐCLGD ngày 29/6/2018 của Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cấp.

Năm 2022, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng 4 chương trình đào tạo gồm: ngành triết học, ngành quan hệ quốc tế, ngành quan hệ công chúng và ngành xã hội học.