Khánh thành Trung tâm giám sát điều hành tỉnh Sóc Trăng

NDO -

Ngày 11/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Trung tâm giám sát điều hành tỉnh Sóc Trăng. Công trình do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, Tập đoàn VNPT là đơn vị triển khai dự án. Tổng kinh phí xây dựng trung tâm hơn 21 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm.
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và Tập đoàn VNPT thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm.

Trung tâm được kết nối nền tảng Chính quyền điện tử tỉnh, nền tảng đô thị thông minh qua khối hỗ trợ, điều khiển, hiển thị và các chức năng thu thập, đánh giá và phân tích thông tin bằng công nghệ một cách chính xác, trực quan dựa trên dữ liệu số về kết quả hoạt động và thông tin phản ánh kiến nghị của người dân của các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh. Trung tâm giám sát điều hành là kết tinh của thành quả ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh trong thời gian qua và phù hợp với xu thế chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời, linh hoạt, chính xác, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, giúp Sóc Trăng sớm thực hiện thành công các đột phá chiến lược.

Trung tâm giám sát điều hành đã thực hiện thu thập, xử lý dữ liệu, hiển thị trực quan các hệ thống thông tin thuộc 10 lĩnh vực: Hệ thống điều hành y tế, giáo dục, giám sát hành chính công, giám sát cổng thông tin điện tử; hệ thống quản lý văn bản điện tử, hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường, hệ thống du lịch, hệ thống điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội, hệ thống phản ánh kiến nghị và hệ thống camera giám sát.

Trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục nghiên cứu, đưa thêm các lĩnh vực vào quản lý như: Nông nghiệp, lao động, an sinh xã hội, hệ thống lắng nghe mạng xã hội, hệ thống xử lý camera an ninh, giao thông, hệ thống thông tin địa lý GIS, hệ thống điều hành an toàn thông tin và các hệ thống thông tin, cơ sử dữ liệu của tỉnh.