Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông tin về việc giải quyết đơn của người dân tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông tin về việc giải quyết đơn của người dân tại xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Báo Nhân Dân nhận được công văn số 1405/CV-VKS-P8 ngày 11/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định thông tin về việc giải quyết đơn của chị Trần Thị Yến và một số hộ dân trú tại Đội 5, xóm Đồng Quang, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Nội dung chính như sau: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã yêu cầu Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Hưng báo cáo việc giải quyết việc thi hành án nêu trên và có biện pháp kiểm sát đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Nghĩa Hưng; Phòng 9 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo về việc báo cáo kiến nghị giám đốc thẩm.