Khai trương điểm quảng bá sản phẩm OCOP và cửa hàng trái cây an toàn

NDO -

Chiều 24-11, Sở Công thương Hà Nội khai trương Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP và gắn biển nhận diện các Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Trao biển nhận diện cửa hàng trái cây an toàn cho các cơ sở đủ điều kiện.
Trao biển nhận diện cửa hàng trái cây an toàn cho các cơ sở đủ điều kiện.

Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP huyện Thanh trì được đặt tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp với không gian gần 200 m2, trưng bày, quảng bá các mặt hàng là đặc sản địa phương, sản phẩm có nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ, được công nhận sản phẩm OCOP.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, thành phố đã công nhận gần 800 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Trong đó, huyện Thanh Trì có 49 sản phẩm được thành phố đánh giá, công nhận phân hạng sản phẩm OCOP. Để tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất cho các chủ thể OCOP, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo khảo sát, lựa chọn và khai trương các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn.

“Đây là khâu then chốt, mang lại động lực và quyết tâm giữ vững chất lượng của các chủ thể OCOP. Bởi nếu chỉ sản xuất mà không tiêu thụ được thì người sản xuất dễ nản lòng và việc công nhận chất lượng không đạt được hiệu quả cao”, Phó Giám đốc Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.

Đại diện huyện Thanh Trì cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hoạt động trên để nhân dân biết, tham quan và mua sắm. Đồng thời, tiếp tục quan tâm kiểm tra giám sát chất lượng của các sản phẩm OCOP để doanh nghiệp duy trì và giữ vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần tạo thành công của điểm quảng bá. Đồng thời, thuận lợi hơn trong việc vận động các chủ thể tiếp theo tham gia chương trình OCOP.

Song song với việc thực hiện Chương trình OCOP, TP Hà Nội cũng đang triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn giai đoạn 2020-2025”, trong đó phấn đấu hết năm 2021, 100% cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn Hà Nội đáp ứng các điều kiện về ATTP và được cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn.

Đối với huyện Thanh Trì, qua khảo sát trên địa bàn, hiện có 224 cửa hàng kinh doanh trái cây. UBND huyện đã hướng dẫn 17 cửa hàng hoàn thiện các điều kiện tại Đề án để được cấp biển nhận diện. Đây là đơn vị đi đầu trong việc cấp biển nhận diện kể từ khi triển khai thực hiện Đề án tăng cưởng quản lý cửa hàng kinh doanh trái cây của thành phố giai đoạn 2020-2025.

Năm 2021, thành phố phấn đấu mỗi quận, huyện, thị xã có tối thiểu hai điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, Sở Công thương Hà Nội sẽ phối hợp Sở Công thương các tỉnh, thành phố trong cả nước để đưa các sản phẩm OCOP của các tỉnh, thành phố giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô tại các điểm này. Đồng thời, tiếp tục phối hợp UBND huyện Thanh Trì triển khai có hiệu quả các nội dung tại Đề án, phấn đấu trong 100% cửa hàng trái cây trên địa bàn huyện được cấp biển nhận diện trong năm 2021.