Các cán bộ Cơ quan điều tra (Viện Kiểm sát nhân dân tối cao) thực hiện nhiệm vụ tại Công an quận Đồ Sơn. (Ảnh minh họa).

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn cùng 7 cán bộ thuộc cấp

Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công an quận Đồ Sơn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an quận Đồ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 (giai đoạn từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2021); khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Trần Tiến Quang, nguyên Trưởng Công an quận Đồ Sơn cùng 7 cán bộ thuộc Công an quận Đồ Sơn.