Ngày 16-8

Khai mạc Quốc dân Ðại hội Tân Trào

ND - Quốc dân Ðại hội họp tại Ðình Tân Trào (Tuyên Quang) trong hai ngày 16 và 17-8-1945. Dự Ðại hội có hơn 60 đại biểu ở cả ba miền bắc, trung, nam, bao gồm đại biểu kiều bào ở nước ngoài, đại biểu các đoàn thể nhân dân, các dân tộc và tôn giáo. Quốc dân Ðại hội tán thành chủ trương của Ðảng và Tổng bộ Việt Minh phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa; thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh.

Ðại hội đã bầu ra Ủy ban giải phóng dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Ban thường trực của Ủy ban giải phóng dân tộc gồm năm người: Hồ Chí Minh, Trần Huy Liệu, Phạm Văn Ðồng, Nguyễn Lương Bằng, Dương Ðức Hiền. Ðại hội quyết định Quốc kỳ là lá cờ đỏ sao vàng năm cánh; Quốc ca là bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Ủy ban giải phóng dân tộc giao quyền chỉ huy cho Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc toàn quyền hành động.

Chiều cùng ngày, theo lệnh của Ủy ban khởi nghĩa, một đơn vị Việt Nam giải phóng quân làm lễ xuất quân tiến về giải phóng thị xã Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.