Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20

NDO -

Sáng 21-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 (nhiệm kỳ 2020-2025) đã khai mạc. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội, có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Hà Ban, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Trần Quốc Cường, Phó Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Văn Túy, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Trưởng Ban Công tác Đại biểu của Quốc hội; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; Lê Viết Chữ, Bộ phận Thường trực chuyên trách, giúp việc đồng chí Trưởng Tiểu ban kinh tế-xã hội Đại hội XIII của Đảng; đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; cùng 346 đại biểu đại diện cho hơn 54 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020, do đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày tại Đại hội, đánh giá: Năm năm qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo quân và nhân dân tỉnh nhà nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đạt một số kết quả quan trọng.

Kinh tế, xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quy mô tổng sản phẩm tăng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 4,83%/năm. Năm 2020, GRDP của tỉnh ước đạt 82.593 tỷ đồng, gấp 1,36 lần so năm 2015. Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 53,14%, dịch vụ chiếm 28,35%, nông nghiệp chiếm 18,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 2.791 USD, gấp 1,2 lần so năm 2015. Hạ tầng kinh tế, xã hội có bước phát triển khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, có mặt chuyển biến tích cực. 

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 20 -0
Toàn cảnh Đại hội. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Đại hội phân tích, đánh giá sâu sắc hơn những hạn chế, yếu kém để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất.

Trong đó, cần bàn kỹ vì sao kinh tế, xã hội tỉnh nhà phát triển chưa bền vững, còn thấp so mức bình quân chung cả nước; phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội; một số vấn đề xã hội chậm được giải quyết hoặc hiệu quả đạt thấp; vì sao còn để việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý sử dụng ngân sách, việc điều động cán bộ, bổ nhiệm cán bộ… còn có sai phạm, khuyết điểm, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền trung, đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý trong năm năm tới Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm tập trung triển khai thực hiện bốn vấn đề cơ bản.

Đó là, phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh; thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương, nhất là các địa phương trong vùng duyên hải nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi; xem đây là nền tảng động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm tiếp theo; tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững.

Quảng Ngãi là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh. Do vậy, cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức, động viên ngư dân kiên trì ra khơi bám biển, khai thác tại các ngư trường truyền thống, phối hợp các lực lượng quốc phòng, chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng