Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư

NDO -

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - kỷ cương - nêu gương”, sáng 28-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự, có các đồng chí: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Văn Bình; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư và địa phương, lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ cùng 300 đại biểu đại diện hơn 82 nghìn đảng viên, dự Đại hội.

2_6060-1603878046262.jpg
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội. 

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư cho biết, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ 12; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 12, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng viên trong đảng bộ được nâng lên.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá bằng nhiều chương trình công tác, nghị quyết chuyên đề. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy bước đầu được phát huy; tính chiến đấu của các tổ chức đảng, sự dân chủ, đoàn kết trong Đảng bộ Khối được đề cao.

3_6082-1603878046170.jpg
 Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu khai mạc Đại hội. 

Nội dung, phương thức lãnh đạo được đổi mới theo phương châm hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở.Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với quy định trách nhiệm nêu gương được toàn Đảng bộ Khối thực hiện nghiêm túc; qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh, xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh toàn diện, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Hầu hết cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

6_6232-1603878045813.jpg
 Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận nỗ lực và thành tựu đạt được của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua, đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng thuộc Khối; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã tận tụy, đóng góp to lớn vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Cơ bản tán thành với mục tiêu, phương hướng, đột phá trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ Khối cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia, dân tộc, chí công, vô tư. Các bộ, đảng viên trong Đảng bộ cần bồi dưỡng tri thức, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực sáng tạo để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4_6180-1603878046097.jpg
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đại biểu quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đảng ủy Khối cần tăng cường lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong các cơ quan T.Ư; xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đồng thời, xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ… Đảng ủy Khối tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Cuối giờ làm việc buổi sáng, các đại biểu dự Đại hội tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ gây ra trong nhiều ngày qua.

Đại hội tiếp tục làm việc đến ngày 29-10.