JICA hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo

NDO -

Các dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tham gia đồng tài trợ đã bắt đầu vận hành thương mại (COD) trước ngày 31/10 vừa qua.

Dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh do Công ty cổ phần xây lắp điện I cung cấp)
Dự án điện gió tại tỉnh Quảng Trị. (Ảnh do Công ty cổ phần xây lắp điện I cung cấp)

Theo công bố ngày 3/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 69 nhà máy (trong số 106 nhà máy điện gió), tổng công suất gần 3.299MW; trong đó, gồm 3 nhà máy điện gió trên đất liền tại tỉnh Quảng Trị (Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên) có tổng công suất 144MW do Công ty cổ phần xây lắp điện I của Việt Nam và Tập đoàn RENOVA Inc. của Nhật Bản đầu tư, đã chính thức được công nhận vận hành thương mại (COD) trong tháng 10/2021 và đủ điều kiện hưởng giá FIT (giá điện hỗ trợ) theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

JICA đã ký Hiệp định vốn vay ngày 21/5/2021, cung cấp khoản vay 25 triệu USD, xây dựng các dự án điện gió này cùng với các nhà đồng tài trợ khác là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Tín dụng xuất khẩu Australia (EFA).

Đây là dự án sản xuất điện gió được tài trợ theo hình thức cho vay dự án đầu tiên của JICA tại Việt Nam, với kỳ vọng sẽ trở thành mô hình mẫu cho các dự án điện gió do khối tư nhân, bao gồm các công ty Nhật Bản và Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đầu tư.

JICA sẽ tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính quốc tế nhằm thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) và hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu về kiểm soát phát thải khí nhà kính (GHG) được lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị COP 26 vừa qua.