[Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới

NDO - Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chính thức tiếp nhận 40 kiểm định viên quân sự vào chiều 18/3 để hỗ trợ kiểm định xe cơ giới dân sự theo chỉ đạo của Chính phủ. Các đăng kiểm viên quân sự của Bộ Quốc phòng được phân công về các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để nhanh chóng hỗ trợ công tác kiểm định xe cơ giới.
[Infographic] 40 kiểm định viên quân sự hỗ trợ kiểm định xe cơ giới ảnh 1
back to top