Nông dân xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho thu nhập cao.

Chuyện xây dựng nông thôn mới ở "xứ Quỳnh"

Quá trình xây dựng nông thôn mới của “xứ Quỳnh” tức huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An có thể chia thành hai giai đoạn trước và sau khi tách và thành lập thị xã Hoàng Mai năm 2013. Hai địa bàn Quỳnh Lưu và Hoàng Mai vốn chung một con đường, nay đi theo lối riêng để phấn đấu hoàn thành sứ mệnh xây dựng nông thôn mới…