Huyện Lục Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

NDO -

Ngày 16/1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập huyện 21/1/1957-21/1/2022.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Nam.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Lục Nam.

Lục Nam hôm nay là vùng đất thuộc Phượng Nhỡn, Na Ngạn, Bảo Lộc của trấn Kinh Bắc xưa; vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa gắn liền với lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc.

Trong 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Nam luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục mọi khó khăn, năng động, sáng tạo khơi dậy tiềm năng, khai thác tối đa lợi thế của địa phương, tập trung mọi nguồn lực đầu tư để xây dựng quê hương vững bước trên con đường đổi mới, phát triển.

Giai đoạn từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lục Nam đã đạt được mức tăng trưởng kinh tế cao, bình quân đạt 16%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, trong đó ngành công nghiệp, dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại với nhiều dự án, công trình mang tính động lực, phù hợp với quy hoạch chung. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở có nhiều đổi mới; chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng nâng lên.

Với những thành tích đạt được, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lục Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2021 huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, huy động tối đa nguồn lực phát huy có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương. Phấn đấu đưa Lục Nam trở thành huyện phát triển khá của tỉnh; huyện nông thôn mới vào năm 2024.