Huyện Chương Mỹ về đích nông thôn mới

Những ngày này, người dân huyện Chương Mỹ rất phấn khởi khi chuẩn bị đón Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều tuyến đường trục chính được vệ sinh sạch sẽ, trang hoàng cờ hoa rực rỡ.
0:00 / 0:00
0:00
Diện mạo mới của thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).
Diện mạo mới của thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Hòa, người dân xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ cho biết, người dân rất hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới khi hệ thống đường giao thông liên thôn, liên xã được cải tạo, nâng cấp; đường giao thông nội đồng kết hợp hệ thống thủy lợi được cứng hóa giúp cho việc sản xuất của người dân ngày càng thuận lợi; trẻ em được học tập trong các ngôi trường khang trang, sạch đẹp. Trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư cải tạo, tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống nông dân.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, năm 2010, hệ thống hạ tầng của huyện, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp thiếu đồng bộ, xuống cấp. Sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, lạc hậu. Ðời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt hơn 11 triệu đồng/năm. Nhiều xã, thị trấn là trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Lúc đó, xã Thụy Hương của Chương Mỹ là xã duy nhất của thành phố Hà Nội được Trung ương lựa chọn cùng 10 xã khác trong cả nước để làm điểm xây dựng nông thôn mới. Ðược sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của trung ương, thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của người dân, đến năm 2013, xã Thụy Hương đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Những kinh nghiệm hay được đúc rút trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại Thụy Hương là tiền đề quan trọng để 29 xã còn lại của Chương Mỹ thực hiện xây dựng nông thôn mới nhanh chóng, hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ðồng Phú Phạm Văn Hải, một trong ba xã vừa đón nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho biết, xác định người dân là chủ thể và đối tượng trực tiếp thụ hưởng thành quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền luôn thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy vai trò của người dân ngay từ khi lập quy hoạch, giám sát đầu tư xây dựng các dự án. Nhờ đó, từ một xã thuần nông, thu nhập người dân chưa cao, nhưng nguồn vốn xã hội hóa và người dân đóng góp đạt gần 29 tỷ đồng, tương đương gần 7,5% tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới, Ðồng Phú đã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao năm 2021. Phát huy kết quả này, xã Ðồng Phú sẽ giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và lựa chọn hai tiêu chí nổi bật là phương thức tổ chức sản xuất và giáo dục-đào tạo để đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ, trong giai đoạn 2010-2020, tổng nguồn lực huy động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hơn 7.560 tỷ đồng, trong đó riêng người dân tự nguyện đóng góp hơn 1.245 tỷ đồng và hơn 98 nghìn ngày công lao động, hiến 2.300m2 đất thổ cư, 58ha đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện không phát sinh nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Ðến nay toàn bộ 30 xã của huyện Chương Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện hoàn thành tất cả 9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 62,5 triệu đồng/năm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ Nguyễn Ðình Hoa cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới có điểm đầu, nhưng không có điểm kết thúc, trong thời gian tới huyện tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới. Huyện phấn đấu năm 2022 có thêm năm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến năm 2025 có tổng số 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 85 đến 90 triệu đồng/năm.