Hủy và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán

NDO - Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), tuần qua, trung tâm đã có thông báo hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán MB và Chứng khoán KIS Việt Nam. Ngoài ra, VSD đã cấp mã chứng khoán cho Kho bạc Nhà nước và Công ty cổ phần Chíp Sáng.
0:00 / 0:00
0:00
Từ ngày 8/12, mã chứng quyền CFPT2204 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB sẽ hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)
Từ ngày 8/12, mã chứng quyền CFPT2204 của Công ty cổ phần Chứng khoán MB sẽ hết hiệu lực. (Ảnh minh họa)

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Chứng khoán MB

Trụ sở chính: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội

Tên chứng khoán: Chứng quyền CFPT01MBS22CE

Mã chứng khoán: CFPT2204

Mã ISIN: VN0CFPT22041

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 8/12/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 5.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 8/12/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 137/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 1/7/2022, mã chứng quyền CFPT2204, mã ISIN VN0CFPT22041 sẽ hết hiệu lực.

Hủy mã CVJC2205 của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của Quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền.VJC.KIS.M.CA.T.12

Mã chứng khoán: CVJC2205

Mã ISIN: VN0CVJC22054

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 12/12/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 3.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 12/12/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 177/2022/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 25/08/2022, mã chứng quyền CVJC2205, mã ISIN VN0CVJC22054 sẽ hết hiệu lực.

Cấp mã chứng khoán TD2232113 cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 32/2022/GCNTP-VSD ngày 24/11/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 84-4-8242243

Fax: Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 24/11/2022

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 147/2022

Mã chứng khoán: TD2232113

Mã ISIN: VNTD22321135

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 95.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 9.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 24/11/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Công ty cổ phần Chíp Sáng được cấp mã giao dịch CCS

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 38/2022/GCNCP-VSD ngày 21/11/2022 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Chíp Sáng, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chíp Sáng

Trụ sở chính: Lô T2-4 Khu công nghệ cao, đường D1, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0283 9301964

Fax: 0283 9301936

Vốn điều lệ: 80.290.800.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chíp Sáng

Mã chứng khoán: CCS

Mã ISIN: VN000000CCS8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 8.029.080 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 80.290.800.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 22/11/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chíp Sáng đăng ký giao dịch cổ phiếu CCS trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu CCS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.