Hủy và cấp nhiều mã chứng khoán cho các công ty

NDO - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB và cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.
0:00 / 0:00
0:00
VSD vừa hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB. (Ảnh minh họa)
VSD vừa hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB. (Ảnh minh họa)

Cấp mã VVS cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 34/2022/GCNCP-VSD ngày 11/8/2022 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam

Trụ sở chính: BT1-07 Khu đô thị mới An Hưng, đường Tố Hữu, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 66661788

Vốn điều lệ: 205.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam

Mã chứng khoán: VVS

Mã ISIN: VN000000VVS8

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 20.500.000 Cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 205.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12/8/2022, VSD nhận lưu ký số Cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam đăng ký giao dịch cổ phiếu VVS tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VVS được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Kho bạc Nhà nước được cấp mã trái phiếu TD2237123

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2022/GCNTP-VSD ngày 11/8/2022 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 11/8/2022.

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 105/2022

Mã chứng khoán: TD2237123

Mã ISIN: VNTD22371239

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 25.000.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 2.500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 11/8/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 27/2022/GCNTPDN-VSD ngày 9/8/2022 cho trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trụ sở chính: Số 2 Láng hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.37724621

Fax: 024.38313717

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/8/2022

Vốn điều lệ: 34.209.923.001.584 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ dài hạn Agribank 2021

Mã chứng khoán: VBA12127

Mã ISIN: VN0VBA121272

Mệnh giá: 100.000.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.000 Trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10/8/2022, VSD nhận lưu ký số Trái phiếu đăng ký trên.

* Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thực hiện đăng ký trái phiếu VBA12127 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của SGDCK Hà Nội.

Hủy đăng ký chứng quyền của Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng quyền của quý Công ty như sau:

Tên tổ chức đăng ký: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trụ sở chính: 41 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên chứng khoán: Chứng quyền VHM/ACBS/Call/EU/Cash/9M/11

Mã chứng khoán: CVHM2115

Mã ISIN: VN0CVHM21158

Loại chứng quyền: Mua

Ngày hiệu lực hủy đăng ký: 18/08/2022

Lý do hủy đăng ký: Hủy niêm yết do đáo hạn

Số lượng chứng quyền hủy đăng ký: 15.000.000 Chứng quyền

Kể từ ngày 18/8/2022, Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 177/2021/GCNCW-VSD do VSD cấp lần đầu ngày 7/12/2021, mã chứng quyền CVHM2115, mã ISIN VN0CVHM21158 sẽ hết hiệu lực.