Hưng Yên tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng, 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-NQ/TW

NDO - Ngày 24/5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 31, tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-NQ/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; và bàn thảo nhiều nội dung quan trọng khác.
0:00 / 0:00
0:00
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 31.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 31.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả thực hiện công tác bầu cử trong Đảng; việc nhận diện những biểu hiện, vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Các đại biểu đã đề xuất, kiến nghị những nội dung, nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, đặc biệt là công tác bầu cử trong Đảng; việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính; nâng cao chất lượng thẩm định để cấp vốn cho các dự án đầu tư…

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu nghĩa đề nghị: Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng; các Ban Đảng tỉnh, cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan cần nâng cao hơn nữa tinh thần quyết tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, tăng cường kiểm tra giám sát; thực hiện tốt nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính; thẩm định, bố trí hợp lý nguồn vốn đầu tư công; bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương…

Theo kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, tỉnh Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp, trong đó 10 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù, nên đề nghị không thực hiện sắp xếp. Như vậy, sau khi sắp xếp, Hưng Yên còn 139 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 22 đơn vị so với hiện nay.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Lê Quang Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025; chuẩn y đồng chí Cao Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020-2025...