HOSE phối hợp các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

NDO -

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn thị trường triển khai giao dịch lô lẻ. Đại diện HOSE cho biết, sau khi thử nghiệm thành công, sẽ báo cáo các cơ quan chức năng, xin chủ trương triển khai áp dụng chính thức.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo văn bản của HOSE gửi các công ty chứng khoán thành viên, thời gian thử nghiệm giao dịch lô lẻ toàn thị trường đến các công ty chứng khoán diễn ra từ ngày 9/5 đến 20/5/2022.

Trong văn bản này, HOSE cũng yêu cầu, sau khi kết thúc thử nghiệm, công ty chứng khoán gửi báo cáo kết quả về HOSE trước ngày 25/5/2022.

Đại diện lãnh đạo HOSE cho biết, sau khi có kết quả thử nghiệm thành công, Sở sẽ có đánh giá và báo cáo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, xin chủ trương triển khai áp dụng chính thức.