(Ảnh minh họa)

HOSE phối hợp các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn thị trường triển khai giao dịch lô lẻ. Đại diện HOSE cho biết, sau khi thử nghiệm thành công, sẽ báo cáo các cơ quan chức năng, xin chủ trương triển khai áp dụng chính thức.

(Ảnh minh họa)

Công ty chứng khoán cần tuân thủ quy định chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các công ty chứng khoán tuân thủ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ, khi thời gian qua, thị trường trái phiếu doanh nghiệp xuất hiện một số hiện tượng chào bán, phân phối, chuyển quyền sở hữu chưa phù hợp quy định pháp luật.