(Ảnh minh họa)

HOSE phối hợp các công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch lô lẻ

Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc thử nghiệm toàn thị trường triển khai giao dịch lô lẻ. Đại diện HOSE cho biết, sau khi thử nghiệm thành công, sẽ báo cáo các cơ quan chức năng, xin chủ trương triển khai áp dụng chính thức.