Hợp tác phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

NDO -

Sáng 12/5, Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký thỏa thuận hợp tác để hỗ trợ các đô thị Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi tác động của biến đổi khí hậu.

Lễ ký biên bản hợp tác về phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu giữa Bộ Xây dựng và AFD.
Lễ ký biên bản hợp tác về phát triển đô thị bền vững thích ứng biến đổi khí hậu giữa Bộ Xây dựng và AFD.

Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Xây dựng và AFD sẽ chính thức đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác truyền thống trong lĩnh vực hỗ trợ phát triển đô thị bền vững và tăng cường khả năng chống chịu và phục hồi, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện cam kết tại COP26 thông qua hợp tác và triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ kỹ thuật về phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển đô thị thông minh và đầu tư phát triển đô thị.

Nội dung ưu tiên hợp tác trong giai đoạn 2022-2023 là nghiên cứu hoàn thiện các chính sách pháp luật về quản lý phát triển đô thị, tổng kết các kinh nghiệm, thí điểm các mô hình phát triển đô thị thích ứng và tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo. Giai đoạn 2024-2027 sẽ thực hiện các nghiên cứu kỹ thuật lồng ghép các yếu tố thích ứng biến đổi khí hậu, carbon thấp, phát triển đô thị bền vững, rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí về quy hoạch, quản lý phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, công trình xanh, tiết kiệm năng lượng...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị gửi lời cảm ơn chân thành tới AFD vì những nỗ lực đóng góp, hợp tác của AFD đối với sự phát triển của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị thời gian qua. Bộ Xây dựng trân trọng và đánh giá cao những cam kết của AFD trong nội dung hợp tác, trong đó tập trung thúc đẩy thực hiện cam kết tại COP26 của Việt Nam với mục đích cải thiện khả năng chống chịu, phục hồi của các đô thị Việt Nam trước biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, trên cơ sở bản ghi nhớ ký kết hôm nay, hai bên sẽ tiếp tục có các quan hệ hợp tác thiết thực các vấn đề liên quan biến đổi khí hậu thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Các cơ quan của Bộ sẽ trao đổi cụ thể với AFD để tìm hướng hợp tác thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, mối quan tâm của AFD cũng như mong muốn của hai bên.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết, Việt Nam có 826 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa 40%. Đô thị tại Việt Nam có động lực phát triển rất lớn, tạo ra 70% GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, các đô thị của Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều thách thức trước nguy cơ nước biển dâng, ngập lụt, lũ lụt, lũ ống, lũ quét, xâm nhập mặn, hạn hán, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là tiêu thụ năng lượng ở các đô thị rất lớn. Tất cả các vấn đề này tạo ra thách thức rất lớn trong phát triển đô thị bền vững.

Chính vì vậy, theo chỉ đạo chung cũng như thực hiện cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26, vừa qua, Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thể hiện quan điểm chỉ đạo thống nhất phát triển đô thị Việt Nam cũng dựa trên nền tảng phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu bên cạnh phát triển theo bề rộng và phát triển kinh tế đô thị.

Cũng tại Hội nghị, ông Philippe Orliange, Giám đốc điều hành toàn cầu của AFD cho biết, hoạt động của AFD tại Việt Nam hoàn toàn phù hợp những ưu tiên hợp tác của Chính phủ Pháp tại Việt Nam. Hiện tại, AFD cũng định hướng các hoạt động của mình nhằm thực hiện các cam kết của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Nhiệm vụ hoạt động của AFD tại Việt Nam có ba định hướng chính: hỗ trợ Việt Nam có mức phát thải carbon thấp, hỗ trợ cho các đô thị trong quá trình phát triển bền vững và hỗ trợ cho chính sách công của Chính phủ Việt Nam để Việt Nam có sự chuyển mình trong việc thực hiện những cam kết của Chính phủ Việt Nam tại COP26.

Ông Philippe Orliange nhấn mạnh, sự đóng góp vào chính sách công của Chính phủ Việt Nam là mối quan tâm hàng đầu của AFD. Mục tiêu tham vọng này phù hợp bối cảnh có sự trao đổi tích cực giữa Bộ Xây dựng và AFD. Sự phát triển đô thị đã có đóng góp rất lớn cho nền kinh tế Việt Nam, nhưng cũng có khả năng gây ra một số rủi ro nhất định, khiến cho các đô thị dễ tổn thương hơn. Các đô thị và các địa phương cần có sự hỗ trợ tích cực của Bộ Xây dựng để có thể áp dụng, triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp giảm thiểu, thích ứng được với tác động của biến đổi khí hậu…

Ông Nicolas Warnery, Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đánh giá cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại COP26 sẽ là đóng góp rất lớn cho những nỗ lực toàn cầu về biến đổi khí hậu và Chính phủ Pháp mong muốn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện cam kết này, làm sao cụ thể hóa cam kết này thành các dự án cụ thể ở các địa phương để người dân Việt Nam được hưởng lợi từ cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại COP26.