Họp báo thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

NDO -

Chiều 19-10, tại Hà Nội, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Họp báo thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Họp báo thông tin dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn cho biết, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào sáng 20-10 tại nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội và bế mạc ngày 17-11. Kỳ họp lần này tiếp tục được tổ chức thành hai đợt, gồm: Đợt 1, họp trực tuyến diễn ra từ ngày 20 đến 27-10; đợt 2, họp tập trung từ ngày 2 đến 17-11. Tổng thời gian của kỳ họp là 19 ngày (không kể ngày nghỉ).

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành bảy ngày cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm khoảng 37% tổng thời gian của kỳ họp) để xem xét, thông qua bảy dự án luật, ba dự thảo nghị quyết và cho ý kiến đối với bốn dự án luật khác.

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước gồm: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; Các báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2016 - 2020: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn; Dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; các kế hoạch: tài chính 5 năm, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025...

Quốc hội cũng sẽ dành 2,5 ngày để xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ thảo luận, góp ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; phê chuẩn việc miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Y tế, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh). Ngoài ra, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp thứ 10 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Trao đổi thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành phút mặc niệm đối với sự hy sinh của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Đồng thời Quốc hội cũng sẽ tiến hành bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc vào ngày đầu tiên của đợt họp tập trung của kỳ họp thứ 10.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, Quốc hội dành một ngày thảo luận tại tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để nhiều đại biểu được đóng góp ý kiến. Ngoài ra, trả lời báo chí về việc rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 10, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự thảo Luật Công đoàn còn nhiều vấn đề chưa đủ điều kiện nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định trả lại để cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện nội dung, báo cáo đánh giá tác động trước khi trình ra Quốc hội.