Quang cảnh hội thảo.

Chìa khóa mở cánh cửa chất lượng cho giáo dục

Để tăng cường hiệu quả hoạt động đổi mới giáo dục, ngày 2/6, Viện nghiên cứu Giáo dục đại học Việt Nam (Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến "Thấm nhuần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về dạy, học và đánh giá để thúc đẩy đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo".