Hội thảo phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền trung-Tây Nguyên

NDO -

Sáng 27/6, tại thành phố Quy Nhơn, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội thảo khoa học “Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh thành phố miền trung-Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19”. 

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng hội thảo.
Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định phát biểu chào mừng hội thảo.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí PGS,TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định; đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; đồng chí PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền trung, Tây Nguyên; các nhà nghiên cứu, lý luận có uy tín trong nước.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Hồ Quốc Dũng cho biết, Bình Định đã và đang tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế riêng có, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, dịch vụ cảng biển và logistics, phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng và phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn coi trọng sự liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố khu vực miền trung-Tây Nguyên, nhất là trong việc phát huy những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, xã hội, đồng thời hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng đi lên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo lãnh đạo Tạp chí Cộng sản, hội thảo khoa học “Khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh, thành phố miền trung-Tây Nguyên trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” được tổ chức là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các địa phương đóng góp ý kiến tâm huyết, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, phân tích, đánh giá về tầm nhìn, tư duy đột phá và định hướng chính sách để khơi thông nguồn lực đầu tư giúp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền trung-Tây Nguyên trong bối cảnh hiện nay.

Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực phát triển; cũng như phân tích những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, khơi thông tại các tỉnh, thành phố miền trung-Tây Nguyên, hội thảo sẽ là cơ sở khoa học giúp các tỉnh, thành phố miền trung-Tây Nguyên khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, kịch bản cụ thể, sát thực với tình hình thực tế, mang tính khả thi cao để tiếp tục khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, trong bối cảnh tình hình giá cả, thị trường đang có những diễn biến rất phức tạp. 

Hội thảo là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và kết luận rất quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về một số vấn đề phát triển kinh tế-xã hội trên tinh thần đổi mới tư duy, phương thức về phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trong khu vực và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.